Παρακαλούμε περιμένετε.
Η εφαρμογή φορτώνει...

Είσοδος στο Σύστημα Διαχείρισης

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023


Πληκτρολογείστε το όνομα χρήστη στο πεδίο "Login" και τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο "Password" αντίστοιχα. Στη συνέχεια πιέστε "Log in".

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. | Γ.Ε.ΜΗ. 10110253000 | © Copyright 2023